Bestyrelsmøde . 06/04-2020

Nyheder:

Bestyrelsmøde . 06/04-2020

Hej alle vi skulle holde bestyrelsmøde og i disse tider kunne vi med lidt held holde det uden for vi var kun 4 Ole havde meldt fra. Vi startede med at skrive en ny kontrakt med have nr 4 som på en ikke rigtig måde var blevet solgt så det blev bragt i orden, så vi byder dem velkommen .

Else Marie gennemgik vores regnskab som så fornuftig ud . Der blev snakket om at vi havde et problem med at der er nogen som ikke har forstået at handel med haver foregår igennem bestyrelsen , da vi har venteliste som skal bruges først , og det lader til at vi bliver nødt til at være på forkant , det vil sige at der skal laves regler om som skal på generalforsamlingen , ellers bliver det det rene ville vesten .Vores næst formand flytter fra kommunen skal vi også have en ny i bestyrelsen . Der er også skrevet ny kontrakt med have nr 42 til en på ventelisten så velkommen til jer. Og tak til Ib for de mange år her og forsat held og lykke fremover til dig og din familie . Vi har også fået ros for at vores vej ind til haverne er blevet godt , så har vi en opfordring til alle venligst at overholde farten max 15km ellers må vi bede om at dem der ikke kan finde ud af det at holde uden for, der er nemlig kommet flere med børn så husk det. Vi ved ikke endnu om vi kan lave en arbejdsdag med for mange i disse tider men regner med hvis vi får brug for hjælp at der er nogen der vil hjælpe . Vil opfordre jer alle til at have en kopi af brandforsikringen liggende i haven for vi vil se om alle har det , pas nu på jer selv . Mvh på bestyrelsens vegne Bent H H.

Hej alle . Der er kommet en meddelse fra kommunen , de vil ekstraordinær give tilladelse til at dispenseres fra lejlighedsvis overnatning , så i denne sæson er det lovlig se evnt. opslagstavle mvh Bent H Hansen formand.

Bestyrelsen byder alle nye og gamle havelejere velkommen til en forhåbentlig dejlig lang sæson 2020.

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes i sæsonen 2020: 30. marts,  4. maj, 8. juni, 3. august, 7. september, 5. oktober.

Generalforsamling  afholdes den 22. oktober 2020 kl. 18.30 i Hvidtjørnevejs Fælleshus.

Det  er vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2019, at der opkræves et gebyr på 100 kr. for at stå på venteliste.

Kig ind på på vores Facebook-gruppe: Haveforeningen Ankerhus’s Hyggegruppe.

Bliv medlem af gruppen – kontakt Hans Erik have nr 23  (mail: hefp@stofanet.dk)

Vanførefonden har ydet et tilskud på kr. 3.810,33 til adgangsrampe ved haveforeningen Ankerhus toiletvogn

Alle haveejere skal have husnr. som skal være synligt Vi henstiller til de som ikke har, at få sat et op.

Der må ikke smides havaffald i skoven  eller  i hegnet rundt om haveforeningen

Alle skal have brandforsikring.

Container til Haveaffald og hækaffald  opstilles to gange om året.

 

 På gensyn!

Haveforeningen Ankerhus

v/ Formand Bent H. Hansen

Have nr. 47

6000 Kolding