Bestyrelsmøde d.04/05/2020

Alle var mødt , der har været godt gang i salg af haver ,der er solgt 4 stk ,vi har været på have syn , der er flere som vil få at vide at der skal være rent omkring hækken , det er ikke i orden at man har lagt plastik , det skal væk. Der er også nogen som skal ryde op i haven , Vi havde fået nogen plantesten som vi har sat ude ved indkørslen , som vi har sat lidt sommerblomster i håber alle vil passe på dem , har også fået nogen fliser samt en flagstang som vi skal have sat op på plænen et eller andet sted , der vil også komme skilt op med velkommen til haveforeningen . Vi har også fået sat skilt op med hastighed på 15 km som vi alle skal overholde , hvis der render børn ud fra haverne er det svært at stoppe hvis i køre stærkt. Vi må se om vi kan holde sct. hans i år tror på det . Festudvalget vil blive orienteret .

Vigtigt: Saml  alt det vand fra tage, som I kan! Vandet er igen steget i pris. 

Kasseren  orientering om økonomien ser fornuftig ud , men vi skal til at betale negative renter på noget af vore midler . Der kommer container sidst i uge 28 til slut uge 29 .  det er kun til haveaffald hæk afklip og andet små grene mm. Velkommen til jer nye i nr 40-42-61-63 . Vil gerne lave en arbejdsdag men de tider der er nu ser vi om vi skal have en . Tak til Ole for din tid i bestyrelsen , håber at dig og Ulla vil finde jer tilrette hvor i nu skal hen . Til sidst: vil i ikke hjælpe med at fortælle hvis der er noget vi skal se på , samt pas på med vores toiletter ryd op efter jer 0g husk at lukke for vandet og låse efter jer , og jer der har børn gå med dem. Formand Bent H Hansen.