Bestyrelsesmøde 08/06 2020

Bestyrelsesmøde den 8.6.2020

 

Der er bevilget trykstophaner til toiletterne og halvtag til maskinhus.

Flagstang flyttes ind midt på plænen (mellem de to stier).

Arbejdsdag afholdes den 27. juni kl. 9.00. Der skal bruge 10 – 12 medlemmer til arbejdsdagen. Meld Jer til formanden – tlf. 41 13 21 13. Opgaver bl.a.:

  • Male udhæng ved toiletvogn og maling af skilte
  • Lave halvtag til traktor
  • Male skærme på traktor

Ansøgning om godkendelse i forbindelse med samlingssted skal udarbejdes og sendes til kommunen. Når godkendelsen kommer, påbegyndes arbejdet.

Container kommer to gange i år. Første gang fra slutningen af uge 28 til slutningen af uge 29.

Det drøftedes om, hvorvidt vi fortsat skal have container to gange årligt, eller om vi kan nøjes med én gang. Vi blev enige om at tage det op på generalforsamlingen næste gang.

Der afholdes Sankt Hans Fest den 23. juni.

Der var en snak om havers tilstand, og det ser generelt pænt ud. Men det er vigtigt at alle medlemmer husker på, at haverne skal holdes pæne og rene. Husk også fortsat at samle regnvand og generelt spare på vandet.

Pbv

Bent Hansen

Fmd.