Bestyrelsesmøde den 7. september 2020

Mødeplads: Til materialer er der brugt ca. 13.000 kr. p.t. (Bevillingen fra kommunen var på kr. 15.000)

Vi har søgt Nordea-fonden om tilskud til en ny plæneklipper og fået bevilget kr. 15.000.

Arbejdsdag bliver 27. september kl. 9.00 – 12.00 samt den 3. og 4. oktober kl. 9.00 – 12.00. Der er ikke forplejning, men en øl / sodavand. Man tilmelder sig den dag, man kan. Udeblivelse koster kr. 100.

Der skal bl.a. beskæres i skoven samt grene på træer på plænen. Også pil skal skæres ned.

Generalforsamling med tilmelding til formanden: Torsdag den 22. oktober kl. 18.30 på Hvidtjørnevej 12. Pga. Corona, kan kun deltage én person pr. have. Der er ligeledes heller ingen forplejning pga. situationen.

Vi har været til møde med kommunen sammen med øvrige kolonihaver i Kolding:

  • Inden 1. april skal der indsendes kopi af brandforsikringspolice samt kopi af kvittering for t præmie er betalt. Der bliver sat en postkasse op på maskinhuset, så man kan komme den deri, hvis man ikke sender den på mail.
  • Trekant Brand kommer og kontrollerer, om brandvejen er ok.
  • Fældning af træer skal undlades, indtil kommunen er blevet forespurgt herom.
  • Man må ikke have tanke nedgravet eller i øvrigt blot hul i jorden til toilet!!

Forslag til generalforsamling:

  • Forhøjelse af gebyr ved udeblivelse fra arbejdsdag
  • Gebyr for ikke at klippe hækken til det fastsatte tidspunkt og holde hækken fri for ukrudt ud mod vejen samt ud mod græsplæne/sti
  • Rykkergebyr for for sen indbetaling af kontingent forhøjes
  • Forslag til vedtægtsændringer skal med på generalforsamling. Hvis ikke halvdelen af medlemmerne møder op, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter ordinær generalforsamling.

Else Marie gennemgik regnskabet. Det ser fint ud.