Bestyrelsesmøde 7. april 2021

Bent, Else-Marie, Tom, Rita, Myrna

Have nr.26 er solgt.
Flaghejsning lørdag den 10-4-2021.  Kl 10.00
Myrna hejser flaget.
Anton klipper snoren til huset.

Have syn onsdag den 28-4-2021 kl 9.00. Tom ,Myrna, Rita deltager.

Arbejdsdage lørdag den 8 maj. 29 maj  fra kl 9.00 til kl 12.00.

Container kommer fredag den 9-6-2021.

Tom rydder op i maskinhus .

Myrna og Rita fejer i skuret.

Mail fra kommunen skal kun sendes videre hvis det vedrører bestyrelsen.

Else-Marie fremlægger budgettet økonomien ser fin ud .

Husk at sende tilbage når vi modtager mail fra formand .

Hvis man selv finder en køber efter at ventelisten er spurgt og har takket nej, opkræves der ikke et ventelistegebyr af køber.

Hvis en fra haveforeningen vil købe en anden have ,skal man sælge den man har inden for en måned .

Else- Marie sender en tak til Nordea .

Ikke alle har indsendt brandforsikring , de sidste får en frist inden 1-5-2021 .