Bestyrelsesmøde 8. marts 2021

 

 

Alle er mødt:

Bent:   Åbning af vand    19-3-2021.

Bestilt plæneklipper ca. 50.000 kr  lev fredag den 26-3-2021 .

Indvie pladsen den 10-4-2021 kl 10.00  Flaghejsing  med kaffe og te ,kage.

Venteliste   – husk at få mailadresse – tlf nummer.

Hjemmeside:   Prissiden er vedtaget på generalforsamling  Se prisblad.

Bestyrelsmøder for kommende sæson er vedtaget på mødet .

Else-Marie fremlægger budgettet . Økonomien ser fin ud .

Bliver lavet skilt til forsamlingshuset .

Tom : Hvad skal vi med alt det jern ?  Der skal ryddes op .

Når der skal købes noget skal det aftales på bestyrelsmøde .

Myrna:  Opslagstavle oppe ved forsamlingshuset til brug hvis der er nogen der har noget de vil af med .

Bent : Ang Brandforsikring . Der vil blive sendt en sms ud så alle husker at vise den inden den 1-4-2021 .