Bestyrelsesmøde 9. august 2021

Deltagere:      Bent, Tom, Else-Marie, Myrna ,Rita
Afbud:            Klaus (suppleant)

1.         Else-Marie gennemgik regnskabet, som ser fint ud .

2.        Have syn hvor der var bemærkninger på 2 haver.

3.        Der er bevilliget 1/2 times ekstra rengøring af toiletter.

4.        Fælles have dage er planlagt til
Søndag d. 12/9-21 kl 9-12
Onsdag d. 15/9-21 kl 9-12

Fælles arbejdsopgaver:

Ukrudt fjernes på stierne langs hækkene
Alle huller i fælles vej fyldes med grus
Taget på maskinhuset skal laves
Borde og bænke males med transparent gori
Træerne på græsplænen skal beskæres efter behov
Birketræer skal fældes
Fliser ved søen renses

5.       Ny traktor fører søges

6.       Strømaskine og vibrator sælges til gammelt jern

7.       De nye bord og bænke sæt stilles i forsamlingshuset og et gammelt sæt flyttes ned til søen. De resterende sæt placeres ved udearealet ved forsamlingshuset

8.      Else-Marie fortsætter som kasserer indtil næste valg, da deres hus er solgt
Tom stopper med at slå græs

9.      Bent kontakter en som vil holde maskinhuset
Bent undersøger mulighederne for en bogholder/kasserer

10.    Have nr. 23 er solgt

11.     Næste bestyrelses møde bliver d. 9/9-21 kl. 14 og ikke d. 6/9- 21 som tidligere udmeldt