Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2021

Fremmødte : Bent, Tom, Else-Marie, Myrna, Rita,
Suppleant : Claus

Else – Marie gennemgår regnskab og budget ser fint ud ,med et lille overskud 20/21.

Ang. Arbejdsdage formand aflever liste til kasserer hvem der ikke har meldt sig til .

Græsklipping stiger også til 4000 kr.

Bent har snakket med forsikringsselskab , med en bestyrelsesforsikring . Hvis der sker noget F.eks med nogen kommer til skade .

På valg er Bent , ønsker ikke genvalg
På valg er  Tom , ønsker ikke genvalg
På valg er. Rita ,  ønsker ikke genvalg
Kasser. Else- Marie stopper , har ikke have mere.

Vand bliver lukket for mandag d. 1-11-2021  kl 10.00

Flaghejsning lørdag d. 2-4-2022 .vedtaget

Generalforsamling torsdag d.28-10-2021. Kl 18.30   Forplejning boller med pålæg ,ost, kaffe ,øl ,vand .