Bestyrelsesmøde d. 25-10-2021

Fremmøde : Bent, Tom, Myrna, Else-Marie, Rita, Suppleant: Claus.

  1. Indkommen forslag drøftet i henhold til paragraf 11. Kan vi ikke gå ind for det .
  2. Generalforsamling . Dirigent foreslå en udefra Jan Andersen .
  3. Lukning af vand 1-11-2021 . Som afslutning bliver der et stykke mad bagefter.