Priser

Priser
Den årlige haveleje for 2016 er fastsat til 1,00 kr. pr. m2. Hertil kommer et årligt foreningskontingent på 1534,- kr. pr. have.

En have på 300 m2 koster således kun 1834- kr. om året.

En havelejer skal selv sørge for evt..forsikring af hus med mere. udlejeren forlanger at alle havelejer har forsikring.