Priser

Priser
Den årlige haveleje er fastsat til 1,00 kr. pr. m2. Hertil kommer et årligt foreningskontingent på 1450,- kr. pr. have (Besluttet på generalforsamling 2020)

Generalforsamlingen 2020 har ligeledes besluttet at oprette en vandinstallationskonto. Hver have indbetaler sammen med kontingentet 250 kr. årligt.

En have på 300 m2 koster således fra 2021 og frem 1750- kr. om året + 250 kr. til vandkonto = 2.000 kr.

En havelejer skal selv sørge for evt. forsikring af hus med mere. Kolding Kommune forlanger, at alle havelejere har forsikring.

Gebyr vedligeholdelse: Der er fastsat et gebyr for ikke at klippe hæk til det fastsatte tidspunkt og for ikke at holde hækken fri for ukrudt. Gebyret er på kr. 200 (vedtaget på generalforsamlingen 2020)

Rykkergebyr: Ved for sen indbetaling er rykkergebyret hævet til kr. 200 (vedtaget på generalforsamlingen 2020)

Venteliste: Gebyr for optagelse på Haveforeningens venteliste fastsættes til kr. 100 årligt (vedtaget på generalforsamlingen 2019)

Pligtarbejde: Bestyrelsen kan fastsætte 2 fælles arbejdsdage om året – en i foråret og en i efteråret. Ved manglende fremmøde pålægges et gebyr på 300 kr., som er pligtig ydelse (vedtaget på generalforsamlingen 2020)

Vedr. lejekontrakt: Ved salg af have / havehus udfærdiges ny lejekontrakt. Køber opkræves et gebyr på 800 kr. (vedtaget på generalforsamlingen 2017)