Bestyrelsesmøde 26. oktober 2020

 

Alle mødt.

Velkommen til Myrna.

Valg af næstformand Tom Kiel.

Kommunen har besluttet følgende vedr. Brandforsikring:
Alle havehuse skal være brandforsikrede. Inden den 1 april (ved sæsonstart) skal hvert medlem fremsende kopi af eksisterende brandforsikringspolice samt dokumentation for at præmien er betalt.

Der opsættes en postkasse på maskinhuset, hvori man skal lægge dokumentationen.

Såfremt dokumentationen mod forventning ikke lægges i postkassen inden den 1 april, kan det have den konsekvens, at man bliver opsagt.

Vedr. Dokumentation for godkendelse af brændeovne fra skorstensfejer, gælder det samme.

Bestyrelseshonorar udbetales 1-2-2021.

Særlige vedtægter for Ankerhus: Prisblad vedtaget på ekstraordinær generalforsamling.

Erhvervsforsikring på maskinhus og toiletbygning ,det følger Bent op på.