Bestyrelsesmøde den 16.5.2022

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 16.5.2022 kl. 13 i have nr 18

 

1 Miljøstationen

Tom Kiel deltager i dette punkt på mødet

Miljøstationens placeres indenfor på arealet til venstre når vi kommer ind i haveforeningen

5.5 x 4.5 m

Janni snakker med Bent Bruun om at fjerne jord på området.

Janni kontakter kommunen ang. ovenstående og bestilling af fliser og sand

 

2 Konstituering af bestyrelsen

Marianne Degn Formand

Janni Bruun Kasserer      40805508

Mikkel Schou-Nygaard

Myrna Nielsen

Christian Holm

 

3 Haver med manglende kontrakt

Nr 2, nr 8, nr 13.

Ruzay har snydt I haveforening før

Mikkel og jeg aftaler et møde med ham og forelægger ham situationen

4 Havedage, hvilke opgaver er der

Miljøstation laves

Fliser ved søen, opsætte borde bænke

Borde, bænke i fælleshuset rengøres

Samle brænde til Sct Hans bål

Havedage 8.6 14-17 og 12. 6 10-13

Jeg sender sms rundt

Containere bestilles til 11.7 – 18.7

Kurt Holm plejer at komme med containeren

Janni Bestiller evt. finde en der er billigere

5 Hjemmeside opdatering, Sedler i skuret

Marianne tager kontakt til Lee ang. opdatering af hjemmeside

Marianne sætter Sedler op med bestyrelsen på opslagstavlerne

6 Kassebeholdning

Renovationen koster 200 kr. pr. år pr. have

I år betaler haveforeningen, næste år lægges det på hver have.

Kassebeholdninger pt. 200.850 kr

Gebyrkonto 25336 kr

Bevilliget printer til kassereren.

Vandinstallationskonto 35855

7 Venteliste

Haverne skal tilbydes ventelisten før andre

Pt. er der 3 på venteliste.

Gebyr er pt 100 kr. pr år

8 Evt.

Ved salg skal enten formand eller kasserer + en fra bestyrelsen være tilstede.

 

 

Seddel om at salg skal meddeles formand eller kasserer

Marianne laver opslag

Sende kontrakter til Janni